Переклад російських прізвищ на українську мову

Переклад російських прізвищ на українську мову

Для того, щоб максимально наближено передати російські прізвища в українській мові, необхідно дотримуватися правил українського правопису. Е –Е Російська літера е в українській мові передається через е у таких...
ПОШИРЮВАТИ чи РОЗПОВСЮДЖУВАТИ

ПОШИРЮВАТИ чи РОЗПОВСЮДЖУВАТИ

Навіть серед мовців української мови існує певна плутанина щодо використання слів ПОШИРЮВАТИ та РОЗПОВСЮДЖУВАТИ. Насправді, дієслово ПОШИРЮВАТИ має значення «збільшувати в обсязі, в масі чи просторі». Аналогічне значення має...