Відомо, що вживання тире відноситься до найскладніших правил пунктуації.

Для чого потрібне тире?

Правила вживання тире В першу чергу слід згадати, що існує два різних типи тире,  одне з них – знак із групи відокремлюючих знаків. Таке тире вживається як знак, що розділяє речення на дві частини (наприклад, тире може ставитись між підметом і присудком в простому реченні чи між двома частинами складного речення) або як розділовий знак, аналогічний функції коми, але вносить деякий додатковий смисловий відтінок в речення. Відокремлююче тире в простому реченні, крім того, вживається між однорідними членами речення з узагальнюючим словом. Поряд з цим, в правилах, пов’язаних з відокремленням членів речення та вступних слів, вживається інший тип тире – парне тире, як акцентуючий знак, що майже аналогічно двом комам.

Серед найпоширеніших випадків вживання тире:

Тире між підметом та присудком вживається:

 • коли підмет та наступний присудок виражені іменником, наприклад: Попелюшка – головна героїня відомої казки Шарля Перро;
 • якщо речення відноситься до книжного стилю та містить характеристику, оцінку явища: Книга – найкраще надбання людства;
 • після групи однорідних підметів: Мауглі, Багіра, Акела, Шерхан – імена головних героїв мультфільму «Мауглі»;
 • якщо виражений структурний паралелізм частин: Любов до праці – гідна риса Білосніжки, самолюбство – риса її мачухи;
 • коли обидва головні члени речення виражені інфінітивом чи один виражений присудком, а інший інфінітивом: Мріяти про зустріч з ним – мучити себе даремно. Зустріти ж його наяву – найбільше щастя.
 • перед словами це, це є, значить, це значить, ось (якщо фактично вони і не присутні в реченні, але їх можна логічно доставити): Дивлячись в дзеркало, вона постійно повторювала: «Так, краса – страшна сила».
 • коли обидва головні члени виступають числівником чи один – числівник, а інший – іменник: Перерахувавши уважно все, що знайшла, вона переконалась, що всього кількість примірників – п’ять.

Тире в простому реченні з однорідними членами вживається:

 • між двома однорідними членами речення у випадку їх протиставлення чи указання на раптовість дії (в останньому випадку можуть бути дієслова-присудки): Златі хотілось не плакати – ридати від страху, але вона стрималась та обережно пішла лісом. Вони побачили це зблизька – і відразу з острахом відступили назад.
 • коли присутнє узагальнююче слово, після групи однорідних членів речення: На столі, на підвіконні, ліжку та підлозі – всюди були розкидані речі;
 • замість двокрапки (як варіант), після узагальнюючого слова перед групою однорідних членів, якщо вони мають характер додатку чи уточнення: Казки подобаються всім – і дорослим, і малим.

Досить розповсюдженою є помилка у вживанні тире відокремлюючого та тире акцентуючого. Слід пам’ятати, коли потрібно відділити одну частину речення від іншої, ставиться одне тире, у другому випадку тире – парний знак: Кава – бадьорий ранковий напій (тире відділяє підмет від присудка). Герої віршів Т. Шевченка – селяни – зображені автором з різних сторін (парне тире виділяє відокремлений додаток). Неприпустимо замінювати друге тире комою чи упускати його взагалі.

Тире в складнопідрядному та складносурядному реченні

В складносурядному реченні тире вживається:

 • якщо друга частина речення виступає у якості раптовості дії чи різкого протиставлення: Тяжкі окови упадуть, темниці рухнуть – і свобода вас прийме радісно в свої обійми!;
 • якщо одна із частин речення виступає називною (речення, в якому головний член – іменник в називному відмінку з відсутністю дієслова-присудка): Іще рік, два – і старість! Мить – і вона падає замертво на холодну підлогу.

В складнопідрядному реченні тире вживається:

 • коли в головному реченні присутні слова це, ось: Що він в ній знайшов – це його особиста справа;
 • коли підрядна умовна частина речення передує головній частині: Якщо хтось прийде і намагатиметься виманити тебе із будинку – не відчиняй!;
 • коли в головній частині пропущено присудок, при цьому всі частини речення будуються паралельно, а тире стоїть замість пропущеного присудка в головній частині, до якого відноситься підрядне: Одні вважають, що для підтримання краси потрібно вести здоровий спосіб життя, інші – що потрібно витратити багато грошей, купуючи дорогі засоби для догляду за собою;
 • коли між головною та підрядною частиною проявляється інтонаційний поділ: А ти впевнена – потрібно дійсно робити завжди все правильно?

Існує значно більше специфічних правил вживання тире в різних випадках, з якими можна ознайомитись детальніше в джерелі:

Український правопис / НАН України; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; Інститут української мови. – К.: Наукова думка, 2015.